ช่างเชื่อมโลหะ
(Metal)

 This course allows guest users to enter

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของงานเชื่อม  หลักการทำงานของเครื่องเชื่อมแก๊ส  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า  คุณสมบัติพื้นฐานของงานเชื่อมโลหะ  การเลือกเหล็กให้เหมาะสมกับงาน  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเชื่อม  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ  งานพื้นฐานที่เกี่ยวกับโลหะ  การปรับแต่งเครื่องเชื่อมในแบบต่างๆ  และการตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อม

 

This course allows guest users to enter